För en framtidsvänlig webb

Det är den allra bästa av tider och det är den allra värsta. Det är spännande tider. Tider av innovation, uppfinning och snabb förändring. Teknik som var otänkbar för bara några år sedan är nu vanligt förekommande. Redan år 2013 tror Gartner att mobilen kommer att gå om datorn som den mest vanliga enheten för att surfa på Internet.

Future Friendly

En tid av komplexitet
Att utveckla för webben har blivit mycket mer komplicerat eftersom antalet enheter hela tiden ökar. Förändringstakten är utan dess motstycke. Det är inte bara nya enheter som regelbundet kommer ut på marknaden, utan också tekniken och programvaran i dessa enheter förändras lika snabbt.
Även vårt sätt att interagera med datorer utmanas då touchskärmar, kameror och röstsensorer visar oss nya sätt att få saker och ting gjorda.
 
Idag finns en uppsjö av stationära och bärbara datorer, netbooks, tablets, featuretelefoner, smarta telefoner och mycket, mycket mer. Och det är bara början. Den snabba tekniska utvecklingen accelererar, och våra nuvarande processer, standarder och infrastrukturer når snabbt sina brytpunkter. 
Men medans denna tid av allomfattande (ubiquity) uppkoppling skapar nya utmaningar, skapar det också stora möjligheter att nå människor var de än befinner sig.

Ingen lösning är framtidssäker
Vi kan inte förutsäga vad som kommer att ske i framtiden. Ingen vet hur landskapet kommer att se ut bara två år från nu, så det vore dumt att säga att vi kan skapa något som verkligen är framtidssäkert. Det finns inga vattentäta lösningar för att hantera denna ökande mångfald. Men det finns saker som vi kan göra idag för att förbereda oss på vad som väntar imorgon.

Ett framtidsvänligt tänkande
I september 2011 samlades några av mina webbidoler, en grupp begåvade amerikanare- Luke Wroblewski, Scott Jenson, Brad Frost, Jeremy Keith, Lyza D. Gardner, Scott Jehl, Stephanie Rieger, Jason Grigsby, Bryan Rieger, och Josh Clark- för att ta itu med problemet att försöka designa för kompabilitet på en svindlande mängd uppkopplade enheter.

Ett initiativ för hur vi ska bli framtidsvänliga. Det handlade inte om Responsiv Design eller en uppsättning tekniker som skulle behöva uppdateras varje gång webben förändrades, utan ett sätt att tänka för att hjälpa oss att anpassa oss i takt med att webben förändras.
 
Så vad är det för idéer? Här kommer en sammanfattning över deras resonemang. En mer djupgående förklaring till ett framtidsvänligt tänkande hittar du på: Futurfriend.ly
 

  • Fokusera på det som är viktigast för dina kunder och företag. Ta bort allt brus och skapa meningsfullt innehåll och tjänster.
  • Var tillgänglig för befintliga och nya möjligheter genom att definiera din data på ett sätt som möjliggör flera olika former av åtkomst. Använd standarder.
  • Fundera över hur ditt innehåll kan flöda i en mängd olika behållare genom att vara uppmärksam på deras kapacitet och begränsningar. Var djärv och utforska nya möjligheter. Men kom ihåg att framtiden är oförutsägbar.
  • Klassificera enhetstyper på ett sätt så att framtida enheter kan räknas in.
  • Fokusera inte på den specifika enheten utan ta tillvara på enhetens specifika förmåga.
  • Hur går jag vidare?
    Luke Wroblewski uppmanar oss att i nästa webbprojekt starta en dialog om hur våra tekniker, processer och infrastrukturer kan förändras. Ingen sitter inne med alla svaren. Men tillsammans kan vi lista ut saker och ting. Så tänk bortom dagens landskap och börja tänka och agera framtidsvänligt.

    The future is ours to make- friendly!