Veckans buzzword: SOPA

SOPA (Stop Online Piracy Act HR 3261)  är en föreslagen amerikansk lagstiftning från kongressen och företag i USA för att reglera Internet. Lagen syftar till att skydda upphovsrättsägare vilket innebär att sökmotorer, annonsörer, internetleverantörer och andra aktörer kan tvingas ta bort innehåll Läs hela inlägget

Veckans Buzzword: Klout

Klout definierar sig själv som ”standard för online- och Internetpåverkan”. Det är en tjänst som mäter din genomslagskraft på nätet med poäng baserad på den effekt, påverkan och räckvidd som det innehåll du sprider har på omvärlden. Det är en form av ranking och Läs hela inlägget

Veckans buzzword: NFC

NFC, Near Field Communicaion, är en standard för trådlös kommunikation på kortare avstånd. Typiska användningsområden för NFC är betalning, identifikation och nedladdning av information, program eller musik via mobilen. I flera länder används redan tekniken. I Tyskland används NFC-telefoner som tågbiljett, Läs hela inlägget

Veckans buzzword: Gamification

Gamification, eller Spelifiering, är processen som tar element eller mekaniker från spelskapande till områden som inte i grunden är ett spel. Det beskriver hur man kan öka besökarens aktivitet och interaktion på exempelvis en hemsida genom att inkludera spelelement. Exempel på Läs hela inlägget